สังคม 62

นายอำเภอนครหลวง นำลูกบ้านกินข้าวเที่ยงกับเด็กนักเรียน ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พานายอำเภอ และผู้นำ กินข้าวเที่ยงกับเด็กนักเรียน”

สังคม 20 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ...

อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)

สังคม 17 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ...

อยุธยาซิตี้พาร์คมอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2

สังคม 30 มกราคม 2563

อ่านต่อ...

อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงานเทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหา 2562

สังคม 04 สิงหาคม 2562

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดคอนเสิร์ต “รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ”  ครั้งที่ 12 “ระลึกถึงพระคุณแม่”  เฉลิมพระเกียรติในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา  12 สิงหา  วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2562  ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562  ณ ชั้น 2  หน้า Food Park  ศูนย์การค้าอยุ

อ่านต่อ...

กิจกรรม "อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 67 พรรษา

สังคม 28 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ...

ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน เยือนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด เยี่ยมนักเรียนศิลปะไทย

สังคม 06 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ...

“อยุธยาซิตี้พาร์คปันน้ำใจมอบให้น้อง โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)”

สังคม 29 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ...

พ่อเมืองกรุงเก่าเป็นประธานเปิดงาน"วันผู้บริจาคโลหิตโลก"

สังคม 14 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ...

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สังคม 27 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ...

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

สังคม 25 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ...

กองทัพภาคที่ 1 มอบเตียงและรถเข็นให้กับผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชน

สังคม 24 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ...

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม พร้อมมอบอินทผาลัมเพื่อใช้ละศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน

สังคม 22 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ...

การบรรยายธรรมกับกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” ในหัวข้อ "คุณค่าในตัวเรา" โดย พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร วัดไร่ป่าธรรมภิมุก จ.ตราด

สังคม 16 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ...

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดฟื้นฟู ลด ละ เลิก ยาเสพติด ด้วยความสมัครใจ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

สังคม 13 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ...

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี แนะบุคลากรทางการศึกษา ยึดถือหลักทรงงานของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างสังคมรุ่นใหม่ให้เป็นสังคมที่ดี

สังคม 29 เมษายน 2562

อ่านต่อ...

“อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต”

สังคม 20 เมษายน 2562

อ่านต่อ...

องคมนตรีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่ 2

สังคม 19 เมษายน 2562

อ่านต่อ...

พ่อเมืองกรุงเก่าเป็นประธานพิธีปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 16 แห่ง

สังคม 26 มีนาคม 2562

อ่านต่อ...

“ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ มอบความสุขแก่ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม “Movie Day เปย์รอยยิ้ม”

สังคม 22 มีนาคม 2562

อ่านต่อ...

พระราชวิสุทธิประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ บรรยายธรรม ในหัวข้อ "เป็นผู้ให้แล้วได้อะไร" ประชาชนนำสิ่งของมาบริจาคเป็นจำนวนมาก

สังคม 21 มีนาคม 2562

อ่านต่อ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...