เกษตร 10

พ่อเมืองกรุงเก่าเปิดเวทีให้ความรู้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา พืชทางเลือก สู้วิกฤตภัยแล้งสร้างรายได้

เกษตร 13 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ...

ฟาร์มปูนาอยุธยา จัดอบรมการเลี้ยงและแปรรูปปูนาสร้างรายได้สู่ชุมชน

เกษตร 07 พฤษจิกายน 2562

อ่านต่อ...

อ.บางปะหัน เปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562 แก้ไขปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำ

เกษตร 02 กันยายน 2562

อ่านต่อ...

รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกษตร 31 กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ...

เอ็นไอเอชู “เอบีซีเซ็นเตอร์” จับมือมูลนิธิข้าวไทย จัดประกวดนวัตกรรมข้าวปี 62 โชว์เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ พร้อมแนะอุตสาหกรรม ข้าวไทยต้องพลิกโฉมใหม่ด้วยนวัตกรรม

เกษตร 14 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(field day)

เกษตร 14 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกษตร 01 เมษายน 2562

อ่านต่อ...

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยแนะนำแนวคิดและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังน้อย

เกษตร 30 มกราคม 2562

อ่านต่อ...

ชาวนาเฮ! ปปง.มอบสัญญาเช่าที่นาที่ยึดทรัพย์จากคดีทุจริตจำนำข้าวเกือบ3,500ไร่ให้เกษตรกรใน4อำเภอเมืองกรุงเก่า

เกษตร 04 มกราคม 2562

อ่านต่อ...

พ่อเมืองกรุงเก่าปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 350,000 ตัว ตัวส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นที่บางปะหัน

เกษตร 18 ธันวาคม 2561

ปัจจุบันกุ้งก้ามกรามเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะมีประชาชนนิยมบริโภคเป็นจำนวนมาก จนประชากรกุ้งในแม่น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ผวจ.เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงให้นโยบายปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการ

อ่านต่อ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...