พ่อเมืองกรุงเก่าปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 350,000 ตัว ตัวส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นที่บางปะหัน

Highlight เกษตร 18 ธันวาคม 2561

ปัจจุบันกุ้งก้ามกรามเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะมีประชาชนนิยมบริโภคเป็นจำนวนมาก จนประชากรกุ้งในแม่น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ผวจ.เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงให้นโยบายปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ธ.ค. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย โดยมี นายเดชา เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน นายประมวล มีแป้น ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ แม่น้ำลพบุรี หน้าที่ว่าการอำเภอบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา นายเดชา เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน กล่าวว่า อำเภอบางปะหันมีเนื้อที่ประมาณ 121.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 76,165 ไร่ และเป็นพื้นที่ราบลุ่มมากมีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านกลางอำเภอ ซึ่งไหลมาจากจังหวัดลพบุรี ผ่านอำเภอบ้านแพรก และอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแม่น้ำป่าสักไหลผ่านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ทั่วไปมีลักษณะเป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีการระบายน้ำดีเหมาะกับการทำการเกษตร ซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทางประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร  กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย โดยปล่อยพันธุ์กุ้งขนาด 3 – 4 นิ้ว จำนวน 350,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำลพบุรี  ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าภาคการประมง เพิ่มทรัพยากรกุ้งแม่น้ำที่เติบโตจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และยังเพิ่มผลผลิตกุ้งแม่น้ำในแม่น้ำ ลพบุรี แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก รวมถึงคลองสาขาต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ทำการประมงกุ้งแม่น้ำและผู้ประกอบอาชีพร้านอาหารและบริการอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารธรรมชาติและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางน้ำได้อีกด้วย

เกษตร ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...