จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมปรับกลยุทธ์ช่วงเทศกาลหลังมีผู้เสียชีวิต 12 ราย สาเหตุเกิดจากความประมาทเป็นอันดับ 1 และถนนทางหลวงแผ่นดินเป็นถนนเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

Highlight อาชญากรรม 03 มกราคม 2562

วันที่ 3 ม.ค. 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยพบว่า การเกิดอุบัติเหตุหลักเกิดจากความประมาท ขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมสรุปการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ซึ่งได้รับรายงานว่า ปีนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ 3 ปี คือ 12 ราย ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดิน และถนนใน อบต. และอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด มี 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวังน้อย บางปะอิน บางไทร และอำเภออุทัย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชนถึง 139 จุด อย่างไรก็ตาม จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ปรับการปฏิบัติการทำงาน ปรับปรุงจุดเสี่ยงทุกจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งจุดเล็กจุดใหญ่ ศึกษาว่าการตั้งด่านหลักและด่านรองต้องใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างไร รวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจำนวนเท่าไรจึงเหมาะสม พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจจับ และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ คือ อยากให้แขวงทางหลวงปรับช่องทางการจราจรบริเวณทางต่างระดับบางปะอินไปสู่ถนนพหลโยธิน จากเดิม 3 ช่องทาง ให้เป็น 4 ช่องทางจราจรในรูปแบบถาวร เพราะพบว่า สามารถอำนวยความสะดวกช่วงรถหนาแน่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ทางจังหวัดฯ จะนำไปปรับใช้ในช่วงเทศกาลอื่นๆ ต่อไป

อาชญากรรม ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...