ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจุดตรวจจับปรับรถบรรทุก และรถยนต์โดยสารที่มีควันดำเกินกว่าค่าที่กฎหมาย บรรเทาปัญหาควันพิษ

Highlight ข่าวเด่น 01 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.พ. 2562 นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นำกำลังผู้ตรวจการขนส่ง เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ตั้งจุดตรวจรถยนต์บรรทุก และรถยนต์โดยสารที่มีควันดำเกินกว่าค่าที่กฎหมาย และรถยนต์ที่บรรทุกน้ำหนักเกิน ที่ ถนนสายเอเซีย กม.27+700 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก มาตาการในการควบคุมป้องกันรถที่มีควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สร้างมลพิษทางอากาศ ผลการตรวจพบว่ามีรถยนต์โดยสาร และรถยนต์บรรทุกที่มีควันดำ มีค่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นรถยนต์บรรทุก 1 คัน จึงได้ทำการพ่นสีสเปรย์ ด้วยสีแดง คำสั่งผู้ตรวจการห้ามใช้ ที่บริเวณกระจกหน้ารถ ซึ่งเจ้าของรถยนต์จะต้องนำรถยนต์ไปทำการแก้ไขปรับปรุงและเข้าตรวจสภาพที่สำนักขนส่งทั่วประเทศ เพื่อนำรถยนต์กลับมาใช้ใหม่ได้


 

ข่าวเด่น ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...