พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเก่า ผลิตแรงงานคุณภาพ "ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต"

Highlight เศรษฐกิจ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโพธิ์ทอง อรัญญิก เป็นกลุ่มที่ร่วมกันทำช้อนส้อมสแตนเลสและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวินัยรวยเจริญ เป็นกลุ่มที่ร่วมกันทำดาบ มีด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่มตั้งอยู่ทีอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ส่งทีมนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธ์ใหม่ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพือลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต พัฒนาแรงงานให้เป็น super worker 

เศรษฐกิจ ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...