โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Highlight เกษตร 01 เมษายน 2562

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เม.ย.2562 นาย ศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี นาย วรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ภานในงานได้มีบริการคลินิกเคลื่อนที่ จำนวน 11 คลินิก ให้บริการกับเกษตรกรประชาชน ชาวบ้านได้มาใช้บริการจำนวนมาก เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการด้านการเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและได้รับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตทางการเกษตร อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 มีบริการคลินิกเคลื่อนที่ จำนวน 11 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลิกกฎหมาย คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้บริการกับเกษตรกรประชาชน ชาวบ้านได้มาใช้บริการกว่า 300 ราย

เกษตร ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...