วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาท่ามกลางเมืองมรดกโลกเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

Highlight ข่าวเด่น 03 เมษายน 2562

เช้าวันที่ 2 เม.ย.2562 ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนา 9 แห่ง จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ อีกทั้ง เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาช้านานออก สู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง รวมถึง ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน และชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้านนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดฯ กล่าวว่า เส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญศาสนสถานสำคัญมี 9 แห่ง ประกอบด้วย วัดสุวรรรณดารารามราชวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ศาลหลักเมือง สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง วัดกษัตราธิราชวรวริหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ ชุมชนคุณธรรมบ้านบางกะจะ และหมู่บ้านโปรตุเกส ล้วนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัด ศาสนสถาน ชุมชน และเครือข่ายการท่องเที่ยว นอกจากจะดึงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

ข่าวเด่น ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...