ม.ราชภัฏกรุงเก่าโชว์ผลงานมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏผู้เชิดชูศิลปะวัมนธรรมไทย

Highlight ข่าวเด่น 03 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2562 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบรางวัล “ บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ” ครั้งที่ 16 โดยมี นายเกษม บำรุงเวช อิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมพร้อมผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ จำนวน 7 คน  ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายเกษม บำรุงเวช อิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งได้มอบรางวัล “ บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ” ให้กับบุคคลที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาศิลปะ 2.สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา 3.สาขาคหกรรมศาสตร์ 4.สาขากีฒาและนันทนาการ 5.สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 7 คน  คือ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี สาขาศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) 2.นายสิรภพ ทองอร่าม สาขาศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) 3.นายวีระ มีเหมือน สาขาศิลปะ ( การช่างฝีมือ ) 4.นางนงค์นุช เจริญพร สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา 5.นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.พระครูวิริยานุโยค สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 7.นายจตุพร กุลบุตร สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าวเด่น ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...