พสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก 16 อำเภอหลอมดวงใจอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Highlight ข่าวเด่น 01 พฤษภาคม 2562

วันที่ 1 พ.ค.2562 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 89 รูป โดยมีพิธีปลงผมผู้อุปสมบท เพื่อเตรียมบรรพชาอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ (2 พ.ค.62) ที่วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร โอกาสนี้ พระธรรมรัตนมงคล ให้โอวาทแก่นาคเฉลิมพระเกียรติ ความว่า นับเป็นโอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทย ที่ได้พร้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญความดี น้อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นผู้มีบุญนำพา วาสนานำส่ง เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ขอให้ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบ เว้นในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ทำตามในข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตด้วยวิริยะอุตสาหะ ให้เป็นภิกษุที่ดีในพระพุทธศาสนาในช่วงเวลา 15 วันนับจากนี้ และบุญกุศลนี้จะเป็นเครื่องสนองพระคุณแก่ตนเอง ผู้มีอุปการคุณ บิดามารดา ที่สำคัญได้ร่วมกันประสานพลังบุญ น้อมถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวเด่น ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...