จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

Highlight ข่าวเด่น 10 ตุลาคม 2562

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13 ตุลาคม 2562 โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย

เวลา 06.00 น.พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 08.09 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 19.30 น. ผู้ว่าราชการจังหัดกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคู่สมรส พร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 นาที และเปิดวีดิทัศน์ "สารคดีภาพประกอบเพลง" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ข่าวเด่น ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...