วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดจำหน่ายเค้กและคุกกี้ช่วงปีใหม่ หวังเป็นช่องทางเพิ่มทุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา

Highlight ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่อาคารผลิตผล ฝั่งถนนอู่ทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการจำหน่ายเค้กและคุกกี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

นางคนึงลักษณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาบูรณาการการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลของนักเรียน นักศึกษา และถือเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพ เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงของวิทยาลัยสู่ชุมชน

นางคนึงลักษณ์ฯ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี พ.ศ.2554 ทางวิทยาลัยฯ ได้หยุดดำเนินโครงการจำหน่ายเค้กและคุกกี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ และในปี 2563 ทางวิทยาลัยฯ ได้ทำการปรับปรุงสถานที่ เพื่อดำเนินโครงการขึ้นใหม่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการทำขนม เบเกอรี่นานาชนิดออกจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้วย โดยผู้สนใจสามารถมาเลือกซื้อเบเกอรี่ได้ที่ อาคารผลิตผล ฝั่งถนนอู่ทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 17.00 น.

ประชาสัมพันธ์ ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...