นายอำเภอนครหลวง นำลูกบ้านกินข้าวเที่ยงกับเด็กนักเรียน ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พานายอำเภอ และผู้นำ กินข้าวเที่ยงกับเด็กนักเรียน”

Highlight สังคม 20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20 ก.พ.2562 นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอนครหลวง เปิดเผยว่า ได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาด และชมรมผู้ประกอบการ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม กินข้าวเที่ยงกับเด็กนักเรียน พร้อมพูดคุยกับนักเรียน คณาจารย์ และพี่น้องประชาชนในชุมชน ที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว โดยได้รับคำชื่นชมว่ากิจกรรมผู้ว่าฯ พานายอำเภอ และผู้นำกินข้าวเที่ยงกับเด็กนักเรียน เป็นโครงการที่ดีเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนอย่างมาก โดยเฉพาะสร้างความเข้าใจและรับทราบปัญหาที่สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด พร้อมกันนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ค่าอาหารกลางวัน 2,000 บาท และไข่ไก่ 400 ฟอง ทั้งนี้ ได้ชื่นชมความสำเร็จของนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะระดับประเทศ การบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน ปลูกผักสวนครัว และการบริหารถังขยะเปียกในบ่อและโอ่งซีเมนต์ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถนำไปขยายผลในเขตเมืองหรือสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี พร้อมกำชับท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อน และต่อยอด

สังคม ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...