จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE สู่ระดับประเทศ

Highlight ข่าวเด่น 07 มีนาคม 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งผลงานเข้าประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ระดับภาคกลางและตะวันออก ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมนำเสนอผลงาน
ผลการแข่งขันจังหวัดดีเด่น ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ คือ จังหวัดตราด นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสงคราม
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลงานชมรมต่างๆ เข้าประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งสิ้น 7 ชมรม ผลการแข่งขันได้ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ 3 ชมรม ดังนี้
1.ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ประเภทดีเด่น
2.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ประเภทต้นแบบระดับเงิน
3.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ประเภทดีเด่น

ข่าวเด่น ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...