สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Highlight ข่าวเด่น 14 เมษายน 2563

วันที่ 13 เมษายน 2563 ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน นำคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรนันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงทานของวัดศาลาปูนวรวิหารพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับอิหม่ามจักรกฤษ เส้นขาว ตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้มอบชุดป้องกันและแว่นนิรภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

จากนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  ได้เข้าเยี่ยมชมโรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่บ้านของว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน โดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล ได้สละเงินเดือน 65,000 บาท เพื่อนำมาเป็นทุนในการประกอบอาหารเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางแพทย์ได้รับประทานทุกวัน โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่มารอบอาหารด้วย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นอย่างดี โดยอาหารต่างๆ ได้นำแจกจ่ายไปยังบุคลาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ และการจัดตั้งโรงทานซึ่งการแจกจ่ายให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย และปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ข่าวเด่น ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...